Javni natečaj "GORA V OČEH OTROK"

Društvo Gora  objavlja likovno-literarni natečaj »Gora v očeh otrok«. Zaradi posledic epidemije COVID-19 se rok za prijavo oz. predložitev avtorskih del na javni natečaj podaljša do 31. 12. 2020.

 

 

PRAVILA JAVNEGA NATEČAJA

1. člen – Namen natečaja

1.1 Namen natečaja je z umetniškimi deli otrok spodbujati domoljubno in kulturno zavest otrok ter njihov razmišljujoč odnos do rojstnega kraja in celotnega področja Gore.

2. člen – Udeležba na natečaju

2.1 Na natečaju lahko sodelujejo otroci, ki so kakorkoli povezani z Goro in obiskujejo vrtec oz. prvi do deveti razred osnovne šole, pri čemer so razdeljeni v 2 starostni kategoriji, in sicer:

- otroci, ki obiskujejo vrtec in prvi do tretji razred osnovne šole,

- osnovnošolci, ki obiskujejo četrti do deveti razred osnovne šole.

2.2 Rok za prijavo na natečaj je 31. 12. 2020. Upoštevana bodo vsa avtorska dela, ki bodo do tega dne prispela na naslov iz 5. člena tega natečaja.

3. člen – Zahteve za umetniško delo

3.1 Umetniško delo mora biti plod individualnega dela otroka in njegovo avtorsko delo in ne sme kršiti avtorskih pravic drugih avtorjev.

3.2 Umetniško delo mora biti povezano s tematiko Gore.

3.3 Avtorji se lahko na natečaj prijavijo z likovnim ali literarnim delom.

3.4 Likovno delo je lahko izdelano v kakršni koli tehniki, literarno pa v kateri koli zvrsti.

3.5 Literarno delo mora biti napisano v slovenskem jeziku oz. v krajevnem govoru, ki se govori na Gori.

3.6 K vsakemu umetniškemu delu je potrebno priložiti kratek opis umetniškega dela in

podatke avtorja, ki obsega:

- naslov umetniškega dela;

- zelo kratek opis tega, kar umetniško delo prikazuje;

- ime, priimek in naslov avtorja,

- razred in naziv osnovne šole, ki jo obiskuje avtor.

3.7 Umetniška dela brez zgoraj zahtevanih podatkov ne bodo prišla v ocenjevalni izbor.

4. člen – Pravica do objave

4.1 S prijavo na natečaj in predložitvijo umetniško delo postane last organizatorja. S prijavo na natečaj in predložitvijo umetniškega dela avtor oz. njegovi zastopniki, ki ga zastopajo, DRUŠTVU ZA OHRANJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE GORA dovoljujejo objavo umetniškega dela na spletu, v raznih publikacijah in drugih medijih.

5. člen – Predložitev avtorskih del

5.1 Avtorsko delo z zahtevanimi podatki je potrebno poslati oz. dostaviti na naslov:

DRUŠTVO ZA OHRANJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE GORA

Predmeja 35A

5270 Ajdovščina

5.2 Avtorska dela morajo biti poslana v primerni pošiljki oz. embalaži, ki preprečuje poškodbe. Organizator na prevzema odgovornosti za poškodbe del, nastale zaradi neustrezne pošiljke.

6. člen - Časovnica javnega natečaja

6.1 Za natečaj je predviden naslednji časovni razpored:

september 2019

začetek natečaja

31. 12. 2020

rok za prijavo na javni natečaj

maj 2021

ocenjevanje prispelih avtorskih del

konec junija 2021

objava rezultatov in podelitev nagrad

7. člen – Ocenjevanje in nagrajevanje umetniških del

7.1 Po poteku roka za prijavo na javni natečaj bodo prispela umetniška dela pregledana in ocenjena s strani ocenjevalne komisije, ki jo imenuje upravni odbor DRUŠTVA ZA OHRANJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE GORA. 7.2 Prijavljena umetniška dela bodo razdeljena v 2 kategoriji, glede na starost avtorja:

- 1. kategorija: umetniška dela avtorjev, ki obiskujejo vrtec in prvi do tretji razred osnovne šole,

- 2. kategorija: umetniška dela osnovnošolcev, ki obiskujejo četrti do deveti razred osnovne šole.

7.3 Med prijavljenimi umetniškimi deli bo ocenjevalna komisija do konca junija 2021 izbrala 3 najboljša dela v posamezni kategoriji, ki bodo prejela nagrado.

7.4 Ocenjevalna komisija bo pri ocenjevanju umetniških del upoštevala naslednja merila:

Merila

Skupno število točk 15

Ustreznost glede na temo in sporočilnost

4

Ustvarjalnost in izvirnost

5

Umetniški vidik

3

Aktualnost tematike

3

7.5 Nagrajenci in nagrajena dela bodo objavljeni na spletnih straneh.

8. člen – Nagrade

8.1 V vsaki posamezni kategoriji bodo nagrajena 3 umetniška dela:

- prva nagrada:

tablični računalnik

- druga nagrada:

- tretja nagrada:

praktična oz. knjižna nagrada

praktična oz. knjižna nagrada

9. člen – Pravica do spremembe in prekinitve

9.1 DRUŠTVO ZA OHRANJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE GORA si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali prekine natečaj brez obrazložitve, če tako zahtevajo okoliščine.

9.2 Morebitna vprašanja v zvezi z natečajem pošljite na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

DRUŠTVO ZA OHRANJANJE NARAVNE

IN KULTURNE DEDIŠČINE GORA

 

 

 

Tuesday the 25th. Affiliate Marketing. Copyright©Društvo GORA
Copyright 2012

©